headerphoto

Velkommen til Anatomi & Fysiologi

På kurset vil du bl.a. opnå forståelse for den måde vores bevægeapparat fungerer, inddelt på følgende:

 • I hovedtræk beskrive skelettets opbygning og funktion.
 • Navne på de forskellige knogletyper, led og ledtyper.
 • Navne på dansk og latin af kroppens større knogler.
 • Navne samt udspring og fæste på kroppens "prime movere". (se mere under links)
 • Bevægelsesanalyse, her menes beskrivelse af de muskler der benyttes under en given bevægelse samt hvilke led der arbejdes over.

Den teoretiske eksamen foregår uden hjælpemidler og varer 1 time og 15 minutter. Den består af 20 "multiple choice" spørgsmål der hver tæller 2 point for korrekt svar. Herudover vil der være 3 bevægelsesanalyser hvor hver korrekte analyse tæller op til 20 point. Eksamen er bestået med 55 point eller derover.

Gode råd til bevægelsesanalyse:

 • Start med at klarlægge hvilke(t) led der indgår i bevægelsen.
 • Beskriv hvilken bevægelse der foregår i leddet. (fleksion, extension, add/abduktion, ind/udadrotation)
 • Beskriv hvilke muskler der arbejder.
 • Beskriv hvordan musklerne arbejder. (koncentrisk, excentrisk, statisk/isometrisk). Hvis du har overskud til det, er det en finesse at beskrive hvis der f.eks er kernemuskler der arbejder statisk, såsom i en "squat".
 • Sidst men ikke mindst, vend dig til at tænke over hvilke muskler og led du bruger i hverdagen og lave dine egne små dagligdags bevægelsesanalyser.

 

Allan Bastrup

Uddannet personlig træner ved Instruktørskolen - en uddannelse certificeret af FISAF - www.fisaf.dk

Tilknyttet:

 • Fitnessdk
 • LIFE - KU
 • CBS
 • Siemens
 • Sundhedsstyrelsen
 • Tryg - Baltica